BACA GAZI ANALİZİ VE EMİSYON ÖLÇÜMÜ

Flamsan ısı mühendislik olarak,  Endüstriyel ısıtma sistemleri konusunda profesyonel, eğitimli mühendis ve teknik personelimiz ile baca gazı emisyon ölçümleri yapmaktayız. Emisyon ölçümü ile yakıt verimliliğini önemli ölçüde arttırarak yakıt tasarrufu sağlanmaktadır. Ayrıca atmosfere yayılan hava kirletici maddelerden arındırarak çevre sağlığına katkıda bulunmak emisyon ölçümü faydalarının başında gelmektedir

Bacagazı Analizi ve Emisyon Ölçümü Nasıl Yapılır ?

Analizör probu bacaya bağlanır ve brülör manuel modda çalıştırılır daha sonra minimum kademenden başlayarak maksimum kademeye kadar ölçümler alınır her kademede gerekli hava yakıt ayarları yapılarak O2, CO, CO2, baca sıcaklığı ve yanma verimliliği gibi değişkenler referans değerleri içerisine alınır, böylece maksimum yanma verimi ile minimum verim kaybı kontrol altına alınmış olur.

Emisyon Ölçümünün Faydaları

Baca gazı emisyon ölçümü ile üretim prosesinin kalitesini arttırabilirsiniz. Yakıt verimliliğini önemli ölçüde arttırarak yakıt tasarrufu sağlayabilirsiniz. Ayrıca atmosfere yayılan hava kirletici maddelerden arındırarak çevre sağlığına katkıda bulunmak emisyon ölçümü faydalarının başında gelmektedir.

Bacagazı Analizi Referans Değerleri

Oksijen (O2) : Yakıt cinsine ve hava fazlalık katsayısına bağlı olarak, karbonmonoksit oluşumuna neden olmayacak şekilde, baca gazları içerisinde oksijen oranının mümkün olduğunca düşük olması istenmektedir. Doğalgazda %2-3, sıvı yakıtta %3-4, katı yakıtta %5-6 oksijen oranı baca gazı analizleri için ideal değerler olarak kabul edilmektedir.

Karbondioksit (CO2) : Yakıt cinsine bağlı olarak karbondioksitin baca gazları içerisinde yüksek oranda bulunması tercih nedeni olmaktadır. Doğalgazda %11, sıvı yakıtta %14, katı yakıtta %14 karbondioksit değerleri, baca gazı analizleri için uygun düzeylerde olarak söylenebilmektedir. Konumuzla direkt ilgili olmamakla birlikte, iyi bir yanmanın doğal sonucu olarak baca gazlarında yüksek oranda arzu edilen karbondioksit atmosferde neden olduğu sera etkisiyle son yıllarda emisyon kabul edilmektedir. Burada çözüm, düşük karbon oranlı, yüksek hidrojen ihtiva eden yakıtların yaygınlaşması ve fosil yakıt kullanımının zaman içerisinde sınırlandırılmasıyla mümkün görülmektedir.

Karbonmonoksit (CO) : Neden olduğu enerji kaybı ve islilik sonucu kirlenme nedeniyle karbonmonoksit, baca gazları içerisinde arzu edilmemekte ve emisyon kabul edilmektedir. Yakıta verilen oksijen artırılarak, eksik yanma tamamlanmak suretiyle karbonmonoksit mutlaka karbondioksite dönüştürülmelidir. Baca gazı analizlerinde karbonmonoksit miktarı 100 ppm değerine kadar normal kabul edilebilmektedir.

Baca gazı Sıcaklığı (T) : Yüksek baca gazı sıcaklığı verim kaybı demektir. Baca gazı sıcaklıklarında düşülebilecek minimum değerler, baca gazlarının yoğuşma (çiğlenme) sıcaklığı ile ilgilidir. Yoğuşma sıcaklığı ise baca gazındaki kükürtdioksit (SO2) , dolayısıyla yakıt içindeki kükürt (S) miktarına bağlıdır. Doğalgaz kullanımında 130-150 °C, katı ve sıvı yakıt kullanımında 130-175 °C baca gazı sıcaklıkları uygun değerler olarak kabul edilebilmektedir.  Yüksek baca gazı sıcaklıklarında brülör ve kazana mutlaka müdahale edilmeli, kısmen kapasite düşürülerek veya kazan borularına türbülatörler ilave edilerek, baca gazı sıcaklığı düşürülmelidir. Her 20 °C baca gazı sıcaklık düşümü, verimde %1 artışa neden olmaktadır.

Call Now Button