Buhar Jeneratörü Bakımı

Buhar jeneratörleri, çeşitli yakıtlar kullanarak içerisindeki suyu ısıtıp buharlaştıran ve basınçlı buhardan ısı elde edilmesini sağlayan cihazlarıdır.

Buhar Jeneratörü Bakımının Önemi !

Buhar jeneratörü, yüksek basınç ve sıcaklık altında çalıştıkları için bir dizi emniyet sistemi ile donatılmıştır. Bu sistemler, jeneratörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için kritik öneme sahiptir. Ancak, bu emniyet sistemlerinin bakım ve kontrolleri yapılmadığında devre dışı kalma olasılığı yüksektir.

Çoğu zaman, bu emniyet sistemleri devre dışı kaldığında alarm vermez ve jeneratörün normal şekilde çalışmasına müsaade eder. Bu durumun, kullanıcılar tarafından fark edilmesi oldukça zordur.

Buhar jeneratörleri, gerekli bakım ve denetimler yapılmadığında pimi çekilmiş bomba gibi tehlikeli hale gelebilir. İşte bu tehlikelerin önüne geçebilmek için en az yılda bir emniyet sistemleri sökülerek temizlenmeli ve fonksiyon testleri yapılmalıdır. Ayrınca, bu gibi cihazlar ayda bir periyodik olarak denetlenip test edilmesini de tavsiye etmekteyiz. Bu sayede mevcut durumda herhangi bir ariza olup olmadığından da emin olunabilir.

Buhar Jeneratörü Bakımını Kimler Yapmalı?

Buhar jeneratörü, bakım ve arızalarına müdahale eden kişilerin, kazan çalışma prensibini, otomasyon sistemlerini ve emniyet sistemlerine son derece hakim olmaları gerekmektedir. Bu sayede kazanlar emniyetli ve verimli bir şekilde çalışabilir. Ancak farklı bilgi ve tecrübe eksikliklerinden dolayı yapılacak hatalı müdahale işlemleri ciddi hasarlara neden olabilmekte; Bu sebeple bakım ve kontrollerin uzman kişiler tarafından yapılması son derece önemlidir.

Buhar Jeneratörü Bakımı Nasıl Yapılır ?

 • Kazan üzerinde bulunan tüm armatür bağlantılarında deforme olan contalar yenilenir.
 • Serpantin ve cehennemlik kontrol edilir.
 • Emniyet ventillerine hidrostatik test uygulanarak set basınçları kontrol edilir.
 • Emniyet ve çalışma presostatlarının körük ve kontakları kontrol edilir, fonksiyon testleri yapılır.
 • Su akış kontrol cihazı sökülüp temizlenir fonksiyon testi yapılır.
 • Kondens tankı düşük su seviye emniyet elektrotları sökülüp temizlenir, elektrot ile şase arasındaki izolasyon kontrol edilir.
 • Besi suyu emiş hattı üzerinde bulunan pislik tutucular sökülüp filtreleri temizlenir.
 • Besi suyu basma hattı üzerinde bulunan çekvalfler sökülüp temizlenir ve fonksiyon testleri yapılır.
 • Kazan üzerinde bulunan helezonlar sökülüp temizlenir.
 • Kazan ön kapak ve arka kapak duman gazı kaçak kontrolü yapılır.

Elektrik Otomasyon Sistemi Kontrolü

 • Besi suyu debisi buhar basınç sıcaklık tablosuna göre ayarlanır.
 • Baca gazı emniyet termostatı, fonksiyon kontrolü yapılır.
 • Buhar  emniyet termostatı,  fonksiyon kontrolü yapılır.
 • Kazan elektriksel emniyet sistemlerini oluşturan elemanlarının tek tek fonksiyon kontrolleri yapılır.
 • Kazan elektrik panosu gözden geçirilir.

Buhar Jeneratörü Kimyasal Temizlik

 • Kazan içerisine kimyasal verilerek kireç hışır vb. yabancı maddeler temizlenir. Detaylı incele…
 • Kimyasal temizlik sonrası nötralizasyon işlemi yapılır. Detaylı İncele…

Brülör Bakımı

 •  Brülör yanma havasını (oksijen) sağlayan fan sökülüp temizlenir.
 • Türbüratör ve gaz yolu sökülüp temizlenir
 • Gaz kaçak cihazı’nın fonksiyon testi yapılır.
 • Ateşleme  elektrotları sökülüp temizlenir ve fonksiyon testleri yapılır.
 • Alev dedektörü sökülüp temizlenir ve fonksiyon testi yapılır.
 • Hava presostatı sökülüp temizlenir ve fonksiyon testi yapılır.
 • Minimum gaz presostatının fonksiyon testi yapılır.
 • Maksimum gaz presostatının fonksiyon testi yapılır.
 • Gaz valfi kontrol edilir.
 • Servomotor ve hava klepesinin temizliği yapılır ve rulmanları yağlanır.
 • PID parametreleri kontrol edilir sistem için uygun değerlere ayarlanır.
 • Brülör elektrik panosu gözden geçirilir ve emniyet sistemleri kontrol edilir.

Bacagazı Analizi ve Raporlama

 • Baca gazı analiz cihazı bacaya bağlanır ve brülör farklı kademelerde çalıştırılarak ölçüm alınır bu ölçümler O2, CO, CO2, baca sıcaklığı ve yanma verimliliği gibi değişkenler ölçülerek sistemin maksimum yanma verimi ile minimum verim kaybı kontrol altına alınır.

Hidrostatik Test ve Raporlama

 • Hidrostatik test işlemi, jeneratörün giriş ve çıkış bağlantıları körlenir ve kapatılır. Jeneratör, içerisinde hiç hava kalmayacak şekilde tamamen su ile doldurulur. Jeneratör, işletme basıncının 1,5 katında bir basınca maruz bırakılır. Basınç uygulandıktan sonra, sistem 30 dakika boyunca bu basınç altında tutulur. Bu süre boyunca herhangi bir deformasyon veya sızıntı olup olmadığı gözlemlenir. Bekleme süresi sonunda, sistemde herhangi bir deformasyon (şekil bozukluğu) veya sızıntı durumu olup olmadığı kontrol edilir.
Call Now Button