BUHAR JENERATÖRÜ KİREÇ TEMİZLEME

Flamsan ısı mühendislik olarak, Endüstriyel ısıtma sistemleri konusunda profesyonel, eğitimli mühendis ve teknik personelimiz ile buhar jeneratörü kireç temizleme,  kazan kimyasal yıkama, besi suyu kimyasal şartlandırma ve kazan arıza, bakım, onarım gibi konularda hizmet vermekteyiz. Buhar kazanı kimyasal temizlik işlemi uzmanlık gerektiren bir iştir firmamız 20 yılı aşkın tecrübe ile kazan kimyasal  temizlik  işlemlerini en doğru teknik ve uygulamayla gerçekleştirmektedir.

Buhar Jeneratöründe Neden Kireç Oluşur ?

Bir kabın içine bir miktar su doldurup suyun tamamını buharlaştırdığımız zaman suyun içerisinde bulunan kalsiyum, magnezyum, silisyum gibi maddeler kabın dibinde kalır ve ısı transferinin olduğu yüzeye yapışıp sertleşir. Buhar jeneratörleride  bu şekilde düşünülebilir su kalitesi kötü olan işletmelerde buhar jeneratörleri kısa sürede kireç tutar bu da jeneratörün verimsiz ve emniyetsiz çalışmasına neden olur.

Buhar jeneratöründe Kireç Oluşumunun Zararları

 1. Kireç tabakası iyi bir izolasyon görevi görür ve ısı transferi için bir direnç yaratır. Brülörün alevinden elde ettiğimiz ısıyı suya transfer edemeyiz ve kullanamadığımız bu ısıyı bacadan dışarı atarız. Dolayısıyla baca gazı sıcaklıkları yükselir ve enerji yani para kaybı söz konusu olur. 0,8 mm kalınlıktaki kireç tabakası % 4; 1,6 mm. kalınlıktaki kireç tabakası % 8; 3,2 mm. kalınlıktaki kireç tabakası % 12 parasal kayba sebep olmaktadır.
 2. Suyun içersinde çözünmüş halde oksijen, karbondioksit gibi gazlar da bulunur. Yüksek sıcaklıkta suyun içerisindeki bu gazlar sudan ayrışır ve ısı transfer yüzeylerinde biriken kirecin içine hapsolur. Kireç tabakasının içinde hapsolan oksijen demirle sürekli temas halinde kalır ve demiroksit ( pas ) oluşturur. Bu da özellikle kazan borularında oksijen korozyonundan dolayı delinmelere sebep olur.
 3. Kireç tabakası tüm yüzeylerde homojen bir dağılım göstermez. Kimi yerlerde kalınlık örneğin 1 mm. iken farklı bir bölgede 5 mm.’ye çıkabilir. Bu durumda kazanın farklı bölgelerinde farklı ısı transfer katsayıları oluşacak ve farklı ısıl gerilmeler söz konusu olacaktır. Bu da kazan  borusunda daha hızlı bir metal yorulmasına sebep olacak ve demir özelliğini daha hızlı yitirecektir.

Buhar Jeneratörü Kireç Temizleme İşlemi Nasıl Yapılır ?

Kimyasal Temizlik İşlemi:

 1. Jeneratör üzerinde bulunan ana buhar vanası buhar dağıtım kollektör vanaları kapatılır.
 2. Jeneratör ile kondes tankına arasına sikülasyon için hat yapılır.
 3. Kondens tankı üzerinde uygun bir bağlantı sökülüp metal koruyucu inhibitör asit çözeltisi bu bağlantı üzerinden kondens tankına basılır.
 4. Sirkülasyon pompası çalıştırılır.
 5. Kimyasalın kireç ile reaksiyona girmesi için jeneratör 130 F’ye kadar ısıtılır ısınan su hareket kazanarak çözünmüş kalsiyumun dağılmasına yardımcı olur ve kireç ile asitin sürekli temas halinde kalması sağlanır.
 6. Jeneratör sıcaklığı 100-130 F aralığında tutmak için jeneratör ara ara çalıştırılır. Her 15 dakikada bir pH’ı kontrol edilir 1-2 seviyelerinde tutulur pH değeri yükselir ise kimyasal ilave edilerek pH değeri 1-2’ye düşürülür.
 7. Bu işlem kireç oluşumuna bağlı olarak 120 dakika veya daha uzun süre pH 1 veya 2’de kalana kadar devam eder. pH 1-2 arasında sabitlenince kimyasal temizlik işlemi sonlandırılır ve jeneratör taze su ile durulama işlemine alınır.

Nötralizasyon işlemi:

 1. jeneratör içerisine baz karakterli farklı bir kimyasal verilir ve jeneratör sirkülasyon yapılarak 160F – 170 F’ye ısıtılır daha sonra bu kimyasal tahliye edilir kazan içerisindeki suyun pH değeri ölçülür bu değer 7-9 aralığına gelene kadar taze su ile durulama işlemi yapılır.
Call Now Button