BUHAR KAZANI BAKIMI

Buhar kazanları, çeşitli yakıtlar kullanarak içerisindeki suyu ısıtıp buharlaştıran ve basınçlı buhardan ısı elde edilmesini sağlayan cihazlarıdır.

Buhar Kazanı Bakımı Yapılmazsa Ne Olur ?

Buhar kazanları, yüksek basınç ve sıcaklık altında çalıştıkları için bir dizi emniyet sistemi ile donatılmıştır. Bu sistemler, kazanın güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için kritik öneme sahiptir. Ancak, bu emniyet sistemlerinin bakım ve kontrolleri yapılmadığında devre dışı kalma olasılığı yüksektir.

Çoğu zaman, bu emniyet sistemleri devre dışı kaldığında alarm vermez ve kazanın normal şekilde çalışmasına müsaade eder. Bu durumun, kullanıcılar tarafından fark edilmesi oldukça zordur.

Buhar kazanları, gerekli bakım ve denetimler yapılmadığında pimi çekilmiş bomba gibi tehlikeli hale gelebilir. İşte bu tehlikelerin önüne geçebilmek için en az yılda bir emniyet sistemleri sökülerek temizlenmeli ve fonksiyon testleri yapılmalıdır. Ayrınca, bu gibi cihazlar ayda bir periyodik olarak denetlenip test edilmesini de tavsiye etmekteyiz. Bu sayede mevcut durumda herhangi bir ariza olup olmadığından da emin olunabilir.

Buhar Kazanı Bakımını Kimler Yapmalı ?

Kazan bakım ve arızalarına müdahale eden kişilerin, kazan çalışma prensibini, otomasyon sistemlerini ve emniyet sistemlerine son derece hakim olmaları gerekmektedir. Bu sayede kazanlar emniyetli ve verimli bir şekilde çalışabilir. Ancak farklı bilgi ve tecrübe eksikliklerinden dolayı yapılacak hatalı müdahale işlemleri ciddi hasarlara neden olabilmekte; Bu sebeple bakım ve kontrollerin uzman kişiler tarafından yapılması son derece önemlidir.

BUHAR KAZANI BAKIMINDA NELER YAPILIR ?

1. Kazan Bakımı:

   • Kazan üzerindeki tüm armatür bağlantılarında deformasyona uğramış contalar yenilenir.
   • Menhol kapakları ve el delik contaları yenilenir, sızıntı riski minimize edilir.
   • Alev duman boruları ve cehennemlikler temizlenir, kazanın verimliliği artırılır.
   • Emniyet ventillerine hidrostatik test uygulanarak set basınçları kontrol edilir.
   • Tağdiye cihazı sökülerek iç haznesi, şamandırası ve körük mili temizlenir. Contaları değişir ve civa tüplerine hassas ayar yapılır. Cihazın tüm fonksiyonları test edilir.
   • Elektronik su seviye kontrol cihazı sökülerek probları temizlenir. Prob ile şase arasındaki izolasyon kontrol edilir ve cihazın tüm fonksiyonları test edilir.
   • Kazan düşük su seviye emniyet elektrotları sökülüp temizlenir ve fonksiyon testleri yapılır.
   • Kondens tankı düşük su seviye emniyet elektrotları sökülüp temizlenir ve fonksiyon testleri yapılır.
   • Yüzey blöf iletkenlik probu sökülüp temizlenir, kalibrasyon işlemi yapılır ve motorlu vananın fonksiyonları kontrol edilir.
   • Emniyet ve çalışma presostatlarının körük ve kontakları kontrol edilir, fonksiyon testleri yapılır.
   • Besi suyu emiş hattı üzerinde bulunan pislik tutucular sökülüp filtreleri temizlenir.
   • Besi suyu basma hattı üzerinde bulunan çekvalfler sökülüp temizlenir ve fonksiyon testleri yapılır.
   • Kazan üzerinde bulunan helezonlar sökülüp temizlenir.
   • Kazan ön kapak ve arka kapakta duman gazı kaçak kontrolü yapılır.

2. Kazan Hidrostatik Test:

   • Hidrostatik test, kazanın güvenli ve sızdırmaz olduğunu doğrulamak için yapılan bir işlemdir. Öncelikle, kazanın giriş ve çıkış bağlantıları kapatılır. Kazan, içinde hava kalmayacak şekilde tamamen su ile doldurulur. Ardından, kazana işletme basıncının 1,5 katı kadar bir basınç uygulanır. Bu basınç altında sistem 30 dakika boyunca tutulur. Bu süre zarfında herhangi bir deformasyon veya sızıntı olup olmadığı gözlemlenir.

3. Kazan Ultrasonik Kalınlık  Ölçümü:

   • Kazanın belirli kritik noktalarında ultrasonik kalınlık ölçümleri alınır. Ölçülen kalınlık değerleri, kazanın orijinal imalat kalınlık değerleri ile karşılaştırılır. Bu karşılaştırma, malzemenin zamanla ne kadar inceldiğini ve mevcut kalınlığın dayanım şartlarına uygun olup olmadığını kontrol edilir.

4. Kazan Elektrik ve Otomasyon Sistemi Kontrolü:

   • Baca gazı emniyet termostatı, fonksiyon kontrolü yapılır.
   • Buhar  emniyet termostatı,  fonksiyon kontrolü yapılır.
   • PID parametreleri kontrol edilir sistem için uygun değerlere ayarlanır.
   • Kazan elektriksel emniyet sistemlerini oluşturan elemanlarının tek tek fonksiyon kontrolleri yapılır.
   • Kazan elektrik panosu gözden geçirilir.

5. Kazan Kimyasal Temizlik:

   • Kazan içerisine kimyasal verilerek kireç hışır vb. yabancı maddeler temizlenir. Detaylı incele…
   • Kimyasal temizlik sonrası nötralizasyon işlemi yapılır. Detaylı İncele…

6. Brülör Bakımı:

   • Brülör yanma havasını (oksijen) sağlayan fan sökülüp temizlenir.
   • Türbülatör ve gaz yolu sökülüp temizlenir
   • Gaz kaçak cihazı’nın fonksiyon testi yapılır.
   • Ateşleme  elektrotları sökülüp temizlenir ve fonksiyon testleri yapılır.
   • Alev dedektörü sökülüp temizlenir ve fonksiyon testi yapılır.
   • Hava presostatı sökülüp temizlenir ve fonksiyon testi yapılır.
   • Minimum gaz presostatının fonksiyon testi yapılır.
   • Maksimum gaz presostatının fonksiyon testi yapılır.
   • Gaz valfi kontrol edilir.
   • Servomotor ve hava klepesinin temizliği yapılır ve rulmanları yağlanır.
   • Brülör elektrik panosu gözden geçirilir ve emniyet sistemleri kontrol edilir.

7. Baca Gazı Analizi:

   • Baca gazı analiz cihazı bacaya bağlanır ve brülör farklı kademelerde çalıştırılarak ölçüm alınır bu ölçümler O2, CO, CO2, baca sıcaklığı ve yanma verimliliği gibi değişkenler ölçülerek sistemin maksimum yanma verimi ile minimum verim kaybı kontrol altına alınır.
Call Now Button