BUHAR TESİSATI

Flamsan ısı mühendislik olarak, Endüstriyel ısıtma sistemleri konusunda profesyonel, eğitimli mühendis ve teknik personelimiz ile buhar tesisatı ve kazan sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. Buhar geçmişte olduğu gibi günümüzde de endüstride ve güç üretiminde yaygın olarak kullanılan ve çok iyi özellikleri olan bir ısı transfer akışkanıdır. Buhar dağıtım devresi, buhar üretim noktası ile son kullanım noktası, yani proses tesisi arasındaki ana bağlantılardan biridir, en doğru yöntemler ile prosese ulaştırmak için iyi bir buhar tesisatı şarttır.

Buhar Tesisatı Nasıl Yapılır ?

Buhar dağıtım hatlarının rölü, buhar kullanan ekipmanların en yüksek  verimlilikte güvenilir bir şekilde buhar sağlamaktır.

 • Buhar tesisat  boruları kondensin akmasına uygun olacak şekilde %1 eğim verilmelidir. 
 • Buhar tesisatı  yatayda   uzun olması halinde, her 25m’de  bir mutlaka kondens grubu konulmalı.
 • Hat sonuna kondens grubu konulmalı.
 • Buhar hattı üzerinde alınacak  branşmanlar  mutlaka yatay hattın üzerinde çıkış alınarak  baston şeklinde olmalıdır.
 • Kuru buhara ihtiyaç olan işletmelerde  seperatör  grubu kullanılmalı.
 • Kazan işletme basınç ve kapasitesine  göre boru çaplandırma yapılmalı.
 • Buhar hattında ve kolektörün altında mutlaka kondens grubu olmalı.
 • Buhar tesisatında orta ve yüksek basınçlı sistemlerde yüksek kalite çelik çekme boru seçilmelidir.

Buhar Dağıtım Borularının Boyutlandırılması

Buhar boruları, sürecin nihai gereksinimlerini karşılamada önemli bir rol oynar. Aşağıdakiler bunun önemli  yönleridir:
Buhar borularının yüksek ve düşük çapta kullanımı,  proses’in verimsiz çalışmasına neden olmaktadır.  Bu nedenle uygun buhar borusu çaplandırması yapılmalıdır.

Büyük Çaplı Buhar Borusu Kullanmanın dezavantajları

 • Daha büyük çaplı borular, vanalar ve diğer bağlantı parçalarının da büyük olmasına sebep olacaktır bu da maliyeti arttıracak.
 • İzolasyon maliyeti artacak.
 • Montaj maliyeti artacak.
 • 80 mm boru montaj  maliyeti, 50 mm montaj maliyetinden yaklaşık% 45 daha yüksektir.
 • Daha büyük çaptaki buhar borusu daha fazla kondens üretir ve daha fazla buhar hapsedilmesine neden olur.
 • Yalıtımlı borudan (80 mm) kaynaklanan ısı kaybı, 50 mm borudan yaklaşık % 20 daha yüksek olacaktır.

Küçük  Çaplı Buhar Borusu kullanmanın dezavantajları.

 • Boru çapı küçük olduğunda, kullanım noktasında daha düşük bir basınç elde edilir. Dolayısıyla, işlemin ve ekipmanın performansı bundan dolayı düşer.
 • Küçük çaplı buhar borusu boyutu nedeniyle daha büyük  su darbesi, erozyon ve gürültü riski olasılığı vardır.
Call Now Button