BUHAR KAZANI KİREÇ TEMİZLEME

Flamsan ısı mühendislik olarak, Endüstriyel ısıtma sistemleri konusunda profesyonel, eğitimli mühendis ve teknik personelimiz ile buhar kazanı kireç temizleme,  kazan kimyasal yıkama, besi suyu kimyasal şartlandırma ve kazan arıza, bakım, onarım gibi konularda hizmet vermekteyiz. Buhar kazanı kimyasal temizlik işlemi uzmanlık gerektiren bir iştir firmamız 20 yılı aşkın tecrübe ile kazan kimyasal  temizlik  işlemlerini en doğru teknik ve uygulamayla gerçekleştirmektedir.

Buhar Kazanında Neden Kireç Oluşur ?

Bir kabın içine bir miktar su doldurup suyun tamamını buharlaştırdığımız zaman suyun içerisinde bulunan kalsiyum, magnezyum, silisyum gibi maddeler kabın dibinde kalır ve ısı transferinin olduğu yüzeye yapışıp sertleşir. Buhar kazanlarıda  bu şekilde düşünülebilir su kalitesi kötü olan işletmelerde buhar kazanları kısa sürede kireç tutar buda kazanın verimsiz ve emniyetsiz çalışmasına neden olur.

Buhar Kazanlarında Kireç Oluşumunun Zararları

  1. Kireç tabakası iyi bir izolasyon görevi görür ve ısı transferi için bir direnç yaratır. Brülörün alevinden elde ettiğimiz ısıyı suya transfer edemeyiz ve kullanamadığımız bu ısıyı bacadan dışarı atarız. Dolayısıyla baca gazı sıcaklıkları yükselir ve enerji yani para kaybı söz konusu olur. 0,8 mm kalınlıktaki kireç tabakası % 4; 1,6 mm. kalınlıktaki kireç tabakası % 8; 3,2 mm. kalınlıktaki kireç tabakası % 12 parasal kayba sebep olmaktadır.
  2. Suyun içersinde çözünmüş halde oksijen, karbondioksit gibi gazlar da bulunur. Yüksek sıcaklıkta suyun içerisindeki bu gazlar sudan ayrışır ve ısı transfer yüzeylerinde biriken kirecin içine hapsolur. Kireç tabakasının içinde hapsolan oksijen demirle sürekli temas halinde kalır ve demiroksit ( pas ) oluşturur. Bu da özellikle kazan borularında oksijen korozyonundan dolayı delinmelere sebep olur.
  3. Kireç tabakası tüm yüzeylerde homojen bir dağılım göstermez. Kimi yerlerde kalınlık örneğin 1 mm. iken farklı bir bölgede 5 mm.’ye çıkabilir. Bu durumda kazanın farklı bölgelerinde farklı ısı transfer katsayıları oluşacak ve farklı ısıl gerilmeler söz konusu olacaktır. Bu da kazan sacında daha hızlı bir metal yorulmasına sebep olacak ve demir özelliğini daha hızlı yitirecektir.

Buhar Kazanı Kireç Temizleme İşlemi Nasıl Yapılır ?

Kimyasal Temizlik İşlemi:

  1. Kazan üzerinde bulunan ana buhar vanası buhar dağıtım kollektör vanaları kapatılır. Temizlik sırasında gözlem yapmak için menhol kapağı açık tutulur.
  2. Kazan içerisinde oluşan birikinti kalınlığı ölçülür ve kazan su hacmi hesaplanarak kullanılacak kimyasal miktarı belirlenir.
  3. Kazan üzerinde uygun bir bağlantı sökülüp metal koruyucu inhibitör asit çözeltisi bu bağlantı üzerinden kazana basılır.
  4. Kimyasalın kireç ile reaksiyona girmesi için kazan 130 F’ye kadar ısıtılır ısınan su hareket kazanarak çözünmüş kalsiyumun dağılmasına yardımcı olur ve kireç ile asitin sürekli temas halinde kalması sağlanır.
  5. Kazan sıcaklığı 100-130 F aralığında tutmak için kazan ara ara çalıştırılır. Her 15 dakikada bir pH’ı kontrol edilir 1-2 seviyelerinde tutulur pH değeri yükselir ise kimyasal ilave edilerek pH değeri 1-2’ye düşürülür.
  6. Bu işlem kireç oluşumuna bağlı olarak 120 dakika veya daha uzun süre pH 1 veya 2’de kalana kadar devam eder. pH 1-2 arasında sabitlenince kimyasal temizlik işlemi sonlandırılır ve kazan taze su ile durulama işlemine alınır.

Nötralizasyon işlemi:

  1. kazan içerisine baz karakterli farklı bir kimyasal verilir bu kimyasal tüm yüzeylere temas etmesi için kazan su ile tamamen doldurulur ve kazan 160F – 170 F’ye ısıtılır daha sonra bu kimyasal tahliye edilir kazan içerisindeki suyun pH değeri ölçülür bu değer 7-9 aralığına gelene kadar taze su ile durulama işlemi yapılır.
Call Now Button