Kızgın Yağ Kazanı Bakımı 

Kızgın yağ kazanları, yüksek sıcaklık gerektiren çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Bu kazanlar, termal yağ kullanarak yüksek sıcaklıklarda ısı transferi sağlar ve genellikle su veya buharın yeterli olmadığı durumlarda tercih edilir.

Kızgın Yağ Kazanı Bakımı Yapılmazsa Ne Olur?

Kızgın yağ kazanları, yüksek basınç ve sıcaklık altında çalıştıkları için bir dizi emniyet sistemi ile donatılmıştır. Bu sistemler, kazanın güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için kritik öneme sahiptir. Ancak, bu emniyet sistemlerinin bakım ve kontrolleri yapılmadığında devre dışı kalma olasılığı yüksektir.

Çoğu zaman, bu emniyet sistemleri devre dışı kaldığında alarm vermez ve kazanın normal şekilde çalışmasına müsaade eder. Bu durumun, kullanıcılar tarafından fark edilmesi oldukça zordur.

Kızgın yağ kazanları, gerekli bakım ve denetimler yapılmadığında pimi çekilmiş bomba gibi tehlikeli hale gelebilir. İşte bu tehlikelerin önüne geçebilmek için en az yılda bir emniyet sistemleri sökülerek temizlenmeli ve fonksiyon testleri yapılmalıdır. Ayrınca, bu gibi cihazlar ayda bir periyodik olarak denetlenip test edilmesini de tavsiye etmekteyiz. Bu sayede mevcut durumda herhangi bir ariza olup olmadığından da emin olunabilir.

Kızgın Yağ Kazanı Bakımında Neler Yapıyoruz ?

 • Kazan üzerinde bulunan tüm armatür bağlantılarında deforme olan contalar yenilenir.
 • Emniyet ventillerine hidrostatik test uygulanarak set basınçları kontrol edilir.
 • Yağ filtreleri temizlenir.
 • Çekvalfler sökülüp temizlenir ve fonksiyon testleri yapılır.
 • Kazan düşük yağ seviye emniyet şamandırası kontrol edilir.
 • Serpantin ve cehennemlik kontrol edilir.
 • Kazan ön kapak ve  arka kapak ateş betonu kontrol edilir.
 • Kazan ön kapak ve arka kapak  duman gazı kaçak kontrolü yapılır.
 • Kazan üzerinde buluna emniyet ekipmanlarının tek tek fonksiyon kontrolü yapılır.

Elektrik ve Otomasyon Sisteminin Kontrolü

 • Baca gazı emniyet termostatı,  fonksiyon kontrolleri yapılır.
 • Yağ gidiş  emniyet termostatı,  fonksiyon kontrolleri yapılır.
 • Yağ dönüş emniyet termostatı, fonksiyon kontrolleri yapılır.
 • Emniyet ve çalışma presostatları, körük ve kontakları kontrol edilerek fonksiyon testleri yapılır.
 • Kazan elektriksel emniyet sistemlerini oluşturan elemanların tek tek fonksiyon kontrolleri yapılır.
 • Kazan elektrik panosu gözden geçirilir.

Brülör Bakımı

 • Brülör yanma havasını (oksijen) sağlayan fan sökülüp temizlenir.
 • Türbülatör ve gaz yolu sökülüp temizlenir
 • Gaz kaçak cihazı’nın fonksiyon testi yapılır.
 • Ateşleme  elektrotları sökülüp temizlenir ve fonksiyon testleri yapılır.
 • Alev dedektörü sökülüp temizlenir ve fonksiyon testi yapılır.
 • Hava presostatı sökülüp temizlenir ve fonksiyon testi yapılır.
 • Minimum gaz presostatının fonksiyon testi yapılır.
 • Maksimum gaz presostatının fonksiyon testi yapılır.
 • Gaz valfi kontrol edilir.
 • Servomotor ve hava klepesinin temizliği yapılır ve rulmanları yağlanır.
 • PID parametreleri kontrol edilir sistem için uygun değerlere ayarlanır.
 • Brülör elektrik panosu gözden geçirilir ve emniyet sistemleri kontrol edilir.

Baca Gazı Analizi

 • Baca gazı analiz cihazı bacaya bağlanır ve brülör farklı kademelerde çalıştırılarak ölçüm alınır bu ölçümler O2, CO, CO2, baca sıcaklığı ve yanma verimliliği gibi değişkenler ölçülerek sistemin maksimum yanma verimi ile minimum verim kaybı kontrol altına alınır.

Hidrostatik Test 

 • Hidrostatik test işlemi, kazanın giriş ve çıkış bağlantıları körlenir ve kapatılır. Kazan, içerisinde hiç hava kalmayacak şekilde tamamen yağ ile doldurulur. Kazan, işletme basıncının 1,5 katında bir basınca maruz bırakılır. Basınç uygulandıktan sonra, sistem 30 dakika boyunca bu basınç altında tutulur. Bu süre boyunca herhangi bir deformasyon veya sızıntı olup olmadığı gözlemlenir. Bekleme süresi sonunda, sistemde herhangi bir deformasyon (şekil bozukluğu) veya sızıntı durumu olup olmadığı kontrol edilir.
Call Now Button